Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del

Home / Oglasna deska / Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del